technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej
technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej

technika solarna

inwestycja dzisiaj w dom jutra
inwestycja dzisiaj w dom jutra

pompy ciepła

od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie
od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie

rekuperacja i wentylacja

jedno urządzenie, 5 korzyści
jedno urządzenie, 5 korzyści

compactP

Previous Next Play Pause
technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej

technika solarna

inwestycja dzisiaj w dom jutra

pompy ciepła

od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie

rekuperacja i wentylacja

jedno urządzenie, 5 korzyści

compactP

GENERALNY PARTNER FIRMY NILAN

Smaller Default Larger

rekuperacja i wentylacja

 

pompy ciepła

technika solarna

 

Pompa ciepła jest to urządzenie, które pobiera ze środowiska ciepło przy niskiej temperaturze, a następnie oddaje je do systemu grzewczego przy temperaturze np. 55ºC. Określenie pompa wzięło się z tego, że energię cieplną o niskiej temperaturze (znajdującą się w środowisku naturalnym) trzeba „przepompować” na poziom temperatury możliwy do wykorzystania dla celów grzewczych.

W przeszłości ceny paliw stałych, płynnych czy gazowych były stosunkowo niskie, natomiast koszty najnowszych rozwiązań grzewczych, opartych na pompach ciepła, duże. Z biegiem czasu stosunek tych cen zaczął się zmieniać. Ceny paliw zaczęły gwałtownie rosnąć przy stosunkowo stabilnych kosztach urządzeń. Oszczędności eksploatacyjne z wytwarzania energii cieplnej za pomocą pompy ciepła w porównaniu do innych źródeł pozwalają więc na spłatę inwestycji w stosunkowo krótkim czasie.

Ekologia

Nowoczesne pompy ciepła przyczyniają się znacznie do zredukowania emisji szkodliwych produktów spalin do atmosfery. Poprzez zastosowanie pompy ciepła można zredukować ten udział o połowę w porównaniu do np. kotłowni olejowej, a ok. 80% w stosunku do kotłowni węglowych lub na tak modny obecnie ekogroszek.

Źródłem energii cieplnej jest energia słoneczna. Warunkiem zastosowania pompy ciepła jest posiadanie zasobów pochodnej tej energii w otaczającym nas środowisku naturalnym. A oto niektóre z nich:

* energia cieplna w powietrzu zewnętrznym,
* energia cieplna w gruncie,
* energia cieplna w wodzie gruntowej,
* energia cieplna w wodach powierzchniowych (rzeki, jeziora, stawy).
* energia cieplna wytwarzana w procesach technologicznych.

Pompy ciepła są ekologicznym przetwornikiem ciepła, gdyż ok. 70-80% energii pobierane jest ze środowiska naturalnego lub z procesów technologicznych, a jedynie ok. 20-30% energii pobierane jest z innych źródeł, w naszym przypadku energii elektrycznej. Przy obecnym stanie jej wytwarzania głównie w elektrowniach węglowych mamy do czynienia również z zanieczyszczeniem atmosfery, jednak poprzez systemy odpylania i neutralizacji emisja spalin jest zdecydowanie mniejsza niż w tradycyjnych kotłowniach.

Nie mylić!

Pompy ciepła, niezależnie od sposobu odzysku ciepła z naturalnego środowiska, należą bezsprzecznie do najoszczędniejszych, najwygodniejszych i najczystszych systemów jego wytwarzania na potrzeby grzewcze. Dodatkowym źródłem energii może być bezpośrednio energia słoneczna przy zastosowaniu kolektorów słonecznych. Należy ją jednak traktować jedynie jako dodatkowe źródło energii, gdyż w naszej strefie klimatycznej nie jest możliwe całoroczne i całodobowe jej wykorzystanie.

Wielu instalatorów utożsamia instalację z pompą ciepła z instalacją z kotłem grzewczym o innej zasadzie działania. Nic bardziej mylnego! Aby całkowicie wykorzystać zalety i oszczędności pompy ciepła, należy połączyć wiadomości teoretyczne i praktyczne z techniki chłodniczej i cieplnej.

Podstawowe zasady to:

* zapewnienie dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła z „dolnego źródła”,
* zapewnienie odbioru odpowiedniej ilości ciepła przez odbiorniki ciepła, tzw. górne źródło ciepła.

Ta pozornie oczywista zasada w kotle jest rzeczywiście prosta. Palnik („dolne źródło ciepła”) włącza się w przypadku zapotrzebowania odpowiedniej temperatury w instalacji grzewczej („górne źródło ciepła”). Mamy tu do czynienia z bezpośrednią zależnością dwóch obiegów. W pompie ciepła zależność ta jest pośrednia. Stopniem pośrednim jest obieg czynnika roboczego, tzw. freonu, w obiegu wewnętrznym pompy ciepła. Mamy tu więc do czynienia z trzema obiegami. Połączenie automatycznej współpracy dwóch obiegów jest znacznie prostsze niż połączenie automatycznej współpracy trzech obiegów. W przypadku niedostatecznego dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła z „dolnego źródła” występują zakłócenia w obiegu pośrednim (freonu) w postaci obniżenia ciśnienia czynnika roboczego. W przypadku niedostatecznego odbioru ciepła przez „górne źródło ciepła” (instalacja grzewcza) występują również zakłócenia w obiegu pośrednim w postaci podwyższania dopuszczalnego ciśnienia czynnika roboczego.

Wynika z tego, że prawidłowy dobór „górnego” i „dolnego” źródła ciepła ma tu niezwykle istotne znaczenie dla bezawaryjnej i oszczędnej pracy całego systemu grzewczego. Często systemy o doborze odbiegającym nieco od prawidłowego funkcjonują bezawaryjnie, jednak koszty ich eksploatacji są wyższe od kosztów systemów z poprawnym doborem wszystkich elementów.

Rynek pomp ciepła

Źle wykonane systemy powodują szerzenie się opinii, że pompy ciepła nie są ekonomicznymi urządzeniami grzewczymi. Szkodzą więc prawdzie o oszczędnej pracy pomp ciepła, a w konsekwencji szkodzą rozwojowi tego rynku. Jestem mimo wszystko przekonany, że popyt na takie systemy grzewcze będzie się dynamicznie rozwijał, biorąc pod uwagę rosnące doświadczenia w Polsce i innych krajach. Powodem tego jest bardzo niepewna stabilność cen paliw płynnych i gazowych, a jednocześnie stosunkowo stabilna cena energii elektrycznej. Proponuję więc firmom instalacyjnym, które przyjmują zlecenie na wykonanie systemu grzewczego z pompą ciepła, a nie mają wystarczającego doświadczenia w tym specjalistycznym zakresie, by zleciły projekt i nadzór firmom o długoletnim doświadczeniu. Zapobiegnie to negatywnym opiniom o działaniu systemu grzewczego z pompami ciepła.

Opinie

Jednym z pozornych mankamentów są wysokie koszty serwisowania. Wynikają one częściowo z tego, że potrzebni są tu specjaliści o wysokiej wiedzy technicznej, których szkolenie i utrzymywanie na najnowocześniejszym poziomie wymagało zainwestowania czasu i pieniędzy. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie czynności serwisowe związane np. z kotłownią olejową (czyszczenie komina, sprawdzanie sprawności odprowadzenia skroplin, sprawdzenie instalacji olejowej czy nawet utrzymywanie w czystości pomieszczenia kotłowni), koszty te są niekiedy wyższe od kosztów serwisu centrali z pompą ciepła.

Doświadczenia z praktyki

W zależności od systemu „dolnego źródła ciepła” występują różnice w prawidłowym działaniu systemów grzewczych. Każdy system reaguje inaczej na zmianę warunków atmosferycznych, rodzaj grzejników czy charakter budynku. Istotną różnicą jest też stan budynku – istniejący czy w budowie. Należy także rozróżnić „ogrzewanie” użytkowanego budynku od „wygrzewania” nowego. Zapotrzebowanie ciepła w fazie „wygrzewania” budynku jest (w zależności od konstrukcji) prawie 2,5-krotnie wyższe od ogrzewania w okresie normalnej eksploatacji. W takiej sytuacji prawidłowo dobrana pompa ciepła nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ilości mocy grzewczej. Nie ma to miejsca przy kotłach olejowych czy gazowych, gdzie moc grzewcza jest z reguły znacznie wyższa od faktycznego zapotrzebowania ciepła w okresie normalnej eksploatacji budynku po jego „wygrzaniu”. Zwiększenie zapotrzebowania ciepła w okresie „wygrzewania” ma jedynie duży wpływ na zwiększenie zużycia paliwa w okresie wysuszania budynku. Dobór pompy ciepła dla krótkiego wygrzewania budynku spowodowałby znaczne zwiększenie kosztów inwestycyjnych. W tym miejscu zwróćmy uwagę na odmienny charakter działania różnych systemów „dolnego” i „górnego” źródła ciepła.

System gruntowy solanka/woda

W fazie „wygrzewania” budynku pompa ciepła nie dostarczy wymaganej mocy grzewczej i temperatury pomieszczeń mogą być niższe od wymaganych podczas normalnej eksploatacji budynku po osuszeniu. Nie powoduje to jednak zakłóceń w pracy centrali grzewczej. Może natomiast wywołać reklamacje inwestora w związku z niewłaściwą wielkością pompy ciepła (czasami inwestor nie zdaje sobie sprawy, że właściwy dobór leży w jego własnym interesie, tzn. jak najwyższych oszczędnościach w kosztach ogrzewania). Warto uprzedzić inwestora nowego budynku, że „wygrzewanie” trzeba przeprowadzić z udziałem dodatkowych źródeł ogrzewania lub liczyć się ze zwiększonymi kosztami ogrzewania.

System powietrze/woda

W pompie ciepła powietrze/woda zachodzi konieczność odszraniania parownika przy temperaturach powietrza nawiewanego do pompy poniżej ok. 5ºC. Odszranianie realizowane jest odwróconym obiegiem freonu w pompie ciepła z wykorzystaniem ciepła gromadzonego wcześniej w zbiorniku buforowym. Minimalna temperatura w zbiorniku buforowym obiegu grzewczego nie może spaść poniżej 30ºC. Przy wyziębionym i wilgotnym budynku, szczególnie przy ogrzewaniu podłogowym, temperatura powrotu wody grzewczej jest zdecydowanie niższa. Powoduje to konieczność wyłączenia automatycznej regulacji pogodowej i długotrwałe manualne rozgrzewanie budynku. W tej sytuacji zaleceniem dla inwestora jest dogrzewanie budynku, np. powietrzną nagrzewnicą elektryczną, jednak ze względu na koszty jest to często zaniechane. 
Częstymi przypadkami w procesie inwestycyjnym jest opóźnianie (z różnych powodów) terminu wykonania robót budowlanych. W konsekwencji powoduje to przesunięcie terminu wykonania robót instalacyjnych. Szczególnie przesunięcie robót instalacyjnych z okresu letniego na okres zimowy może wywołać ww. problemy z uruchomieniem ogrzewania i oczywisty wzrost kosztów wykonawczych. Zwiększenie tych kosztów nie jest najczęściej akceptowane przez inwestora. W umowach istnieją pozycje kar umownych za przekroczenie terminu wykonania inwestycji, natomiast często trudno jest wyegzekwować kary umowne za brak terminowego udostępnienia frontu robót. W przypadku instalacji pompy ciepła powietrze/woda zwróciłbym więc na to szczególną uwagę, by uniknąć nieporozumień umownych i finansowych.

źródło: www.instalator.pl, "Magazyn Instalatora" 02/2014 Mirosław Kozłow "Pompa ciepła to nie kocioł. Przepompowywanie energii."

 • brink
 • frapol
 • komfovent_logo_works_properly
 • logo-Alnor
 • logo
 • LOGO LG
 • logo_hewalex
 • mg
 • panasonic-logo3
 • systemair logo
 • wentylacja