technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej
technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej

technika solarna

inwestycja dzisiaj w dom jutra
inwestycja dzisiaj w dom jutra

pompy ciepła

od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie
od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie

rekuperacja i wentylacja

jedno urządzenie, 5 korzyści
jedno urządzenie, 5 korzyści

compactP

Previous Next Play Pause
technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej

technika solarna

inwestycja dzisiaj w dom jutra

pompy ciepła

od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie

rekuperacja i wentylacja

jedno urządzenie, 5 korzyści

compactP

GENERALNY PARTNER FIRMY NILAN

Smaller Default Larger

rekuperacja i wentylacja

 

pompy ciepła

technika solarna

 

Jedną z niezaprzeczalnych zalet powietrznych pomp ciepła w porównaniu z instalacjami gruntowymi czy wodnymi jest brak instalacji dolnego źródła. W pompach powietrznych wszystkie elementy dolnego źródła są już zainstalowane w urządzeniu przez producenta. Nie trzeba wykonywać kosztownych odwiertów, studni czy kolektora płaskiego. Nie ma również konieczności posiadania dużej działki w obiektach, gdzie teren jest już zagospodarowany drzewami, ogrodem itp. Wszystko, co należy wykonać w urządzeniach powietrznych, to montaż jednostki zewnętrznej i hydrauliczne podłączenia w kotłowni. W związku z tym realny koszt montażu jest znacząco niższy i przeważa na plus pomp powietrznych.


Zadanie
Pompa ciepła, jak każde inne urządzenie grzewcze, ma za zadanie pokryć zapotrzebowanie na ciepło w budynku i zapewnić wymagany komfort użytkowania. W przypadku powietrznych pomp ciepła dobór urządzeń różni się od urządzeń wodnych czy gruntowych. Wynika to z faktu, iż moc grzewcza, a także sprawność powietrznych pomp ciepła są silnie uzależnione od temperatury dolnego źródła, czyli powietrza zewnętrznego, która w ciągu roku zmienia się, jak wiemy, w naszych warunkach klimatycznych w granicach około +35°C latem do -25°C zimą. Widzimy więc, iż różnica temperatur dolnego źródła wynosi w tym przypadku nawet 60°C! Dla porównania w instalacjach gruntowych (odwierty) temperatura solanki waha się w granicach od 0 do + 15°C. 

Czy ma to sens?
Pojawia się więc pytanie, czy zastosowanie powietrznych pomp ciepła w naszych warunkach klimatycznych ma ekonomiczny sens? Odpowiedź brzmi TAK. Pomimo tak szerokiej rozpiętości temperatur zewnętrznych powietrzne pompy ciepła bardzo dobrze radzą sobie w naszym klimacie. Większość urządzeń aktualnie dostępnych na polskim rynku pracuje w zakresie temperatur od  +35°C do aż -25°C, co powoduje iż praca pomp ciepła odbywa się w sposób ciągły nawet w skrajnych temperaturach zimowych. Jeżeli prześledzimy trendy najniższej temperatury w latach 2011-2012 dla trzech przykładowych miast w Polsce (Szczecin, Kraków i Warszawa), widzimy z nich, iż skrajnie niskie temperatury występowały stosunkowo rzadko. Natomiast graniczna temperatura pracy pomp ciepła -25°C nie wystąpiła w ogóle.  

Rozwiązania

Aby instalacja pracowała poprawnie, a nakłady inwestycyjne były możliwie niskie, powietrzne pompy ciepła nie dobieramy na 100% zapotrzebowania, czyli obliczonego maksymalnego zapotrzebowania na moc grzewczą przy normatywnej temperaturze obliczeniowej konkretnej strefy wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Powietrzne pompy ciepła w instalacjach całorocznych powinny być dobierane zawsze z drugim źródłem ciepła. Wyróżnia się dwa  główne rozwiązania:

* Instalacje monoenergetyczne - pompa ciepła współpracuje z grzałką elektryczną wspomagającą pracę pompy ciepła. Takie instalacje są najczęściej stosowane w nowym budownictwie. 
* Instalacje biwalentne – pompa ciepła współpracuje z kotłem grzewczym, może to być np. kocioł gazowy, olejowy lub na paliwo stałe. Układy takie możemy zazwyczaj spotkać przy wykonywaniu termomodernizacji, gdzie dotychczasowe źródło ciepła zostaje zachowane jako źródło szczytowe, a podstawowym i wiodącym źródłem ciepła staje się nowo zainstalowana pompa ciepła.

Minimalizacja kosztów

W celu minimalizacji kosztów eksploatacji należy każdorazowo zadbać, aby temperatura zasilania instalacji grzewczej była możliwie jak najniższa. Nie jest to problem w przypadku nowego budownictwa, gdzie już na etapie projektu można zaplanować niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe lub klimakonwektory wentylatorowe z maksymalną temperaturą zasilania np. 35°C. W przypadku termomodernizacji zazwyczaj przy pomocy samego zrównoważenia hydraulicznego układu można obniżyć wymaganą temperaturę zasilania o około 5-10°C.

Kolejnym krokiem może być wymiana odbiorników ciepła na urządzenia o większej wydajności, czyli zainstalowanie większych grzejników w pomieszczeniach, które potrzebują największej mocy grzewczej. Jeżeli w dalszym ciągu wymagana temperatura systemu jest zbyt wysoka dla niskotemperaturowej pompy ciepła, to możemy zastosować pompę wysokotemperaturową, która umożliwia uzyskiwanie temperatur zasilania na poziomie 70°C. W przypadku kiedy wyższe temperatury zasilania są wymagane tylko w skrajnych przypadkach niskich temperatur zewnętrznych możemy zastosować układ biwalentny alternatywny lub równoległo-alternatywny. Algorytm współpracy pompy ciepła z kotłem może w takim przypadku wyglądać następująco:

* dla temperatur zewnętrznych powyżej T > -5°C pracuje tylko pompa ciepła,
* w zakresie  temperatur zewnętrznych -15°C < T < -5°C pracuje pompa ciepła wraz z kotłem,
* poniżej T < - 15°C pompa ciepła zostaje wyłączona ze względu na zbyt wysoką temperaturę zasilania i całość ogrzewania przejmuje kocioł grzewczy.

Jeżeli dobierzemy powietrzną pompę ciepła, tak aby w 100% zaspokoiła zapotrzebowanie na c.o. oraz c.w.u. w zakresie temperatur pomiędzy -7 a -10°C, to w równoległym układzie pracy pokrycie zapotrzebowania przez pompę ciepła wyniesie około 95%! To znaczy że np. grzałka elektryczna przez cały sezon grzewczy włączy się jedynie na 5%. Przekładając to na godziny, w sezonie grzewczym, w standardowej instalacji urządzenie grzewcze może pracować około 2000 h, z czego 5% to jedynie 100 h. Jeżeli grzałka miała by np. 6 kW, to przy aktualnych cenach energii elektrycznej jej koszt eksploatacji wyniósłby około 300 zł. Widzimy więc, iż koszt eksploatacji grzałki elektrycznej jest niewielki, oczywiście przy założeniu, że system został dobrany i wykonany w sposób optymalny i zgodny z wytycznymi producenta.


źródło:www.instalator.pl, "Magazyn Instalatora" 08/2013 Przemysław Radzikiewicz "Dobór pompy ciepła (2)."

 • brink
 • frapol
 • komfovent_logo_works_properly
 • logo-Alnor
 • logo
 • LOGO LG
 • logo_hewalex
 • mg
 • panasonic-logo3
 • systemair logo
 • wentylacja