technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej
technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej

technika solarna

inwestycja dzisiaj w dom jutra
inwestycja dzisiaj w dom jutra

pompy ciepła

od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie
od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie

rekuperacja i wentylacja

jedno urządzenie, 5 korzyści
jedno urządzenie, 5 korzyści

compactP

Previous Next Play Pause
technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej

technika solarna

inwestycja dzisiaj w dom jutra

pompy ciepła

od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie

rekuperacja i wentylacja

jedno urządzenie, 5 korzyści

compactP

GENERALNY PARTNER FIRMY NILAN

Smaller Default Larger

rekuperacja i wentylacja

 

pompy ciepła

technika solarna

 

Praktyczny podział pomp ciepła został wykonany w oparciu o rodzaj dolnego źródła, z którego pompa ciepła otrzymuje energię cieplną.

Tak więc porównanie różnych rodzajów pomp ciepła sprowadza się do porównania dolnego źródła. Dolne źródło ogólnie dzieli się na:

 • źródła sztuczne (ciepło odpadowe) i
 • źródła naturalne (odnawialne), z których korzystamy najczęściej, takie jak:
 • grunt - odzysk energii odbywa się za pomocą z gruntu kolektora poziomego lub sond pionowych ułożonych w gruncie w postaci przewodów wykonanych z rur polietylenowych o średnicy 32-40 mm wypełnionych czynnikiem niezamarzającym.
 • woda (gruntowa, powierzchniowa) - w celu odzyskania energii z wody gruntowej pobieramy ją ze studni głębinowej, skąd ciepło przekazywane jest do pompy ciepła. Gdy dolnym źródłem jest woda powierzchniowa, ciepło odbieramy poprzez przepompowywanie jej przez wymiennik ciepła lub poprzez zatopienie w wodzie kolektora poziomego.
 • powietrze - odzysk ciepła następuje z zewnętrznego powietrza lub wewnętrznego powietrza wentylacyjnego za pomocą wentylatora w pompie ciepła.


Zalety i wady

Parametry jakie należy porównać przy wyborze rodzaju pompy ciepła (czytaj dolnego źródła) typu solanka/woda i woda/woda, to przede wszystkim:

 • temperatura, jaką możemy uzyskać z dolnego źródła – będzie miała wpływ na sprawność urządzenia i koszt wytwarzania ciepła ( pompa ciepła pracuje najefektywniej im mniejsza jest różnica pomiędzy temperaturą na wejściu do pompy ciepła (temperatura uzyskana z dolnego źródła) a temperaturą zasilania systemu grzewczego)
 • koszt wytwarzania ciepła przez pompę ciepła
 • warunki wykonania odbiornika ciepła z dolnego źródła
 • czas wykonania odbiornika ciepła z dolnego źródła
 • koszt wykonania odbiornika ciepła z dolnego źródła
 • żywotność dolnego źródła i pompy ciepła.

 

  Pompa ciepła pracuje najbardziej ekonomicznie z niskoparametrowym systemem grzewczym (ogrzewanie płaszczyznowe: podłogowe/ścienne) i z dolnym źródłem o wysokiej średniorocznej temperaturze.

Dla pomp ciepła typu solanka/woda i woda/woda jest, w kolejności od źródła charakteryzującego się najwyższą temperaturą:

-) woda gruntowa o temperaturze 8-12oC,

-) woda powierzchniowa

-) grunt o temperaturze od -3 do 5oC

 

  Koszty eksploatacji pomp ciepła w zależności od rodzaju dolnego źródła dla tych samych parametrów obliczeniowych (dobranych dla budynku o pow. użytkowej 160 m2, zlokalizowanego w III strefie klimatycznej, o zapotrzebowaniu na ciepło budynku 8 kW, o temperaturze obliczeniowej wewnętrznej 200C, z instalacją grzewczą o parametrach 35/25)

 

Rodzaje temp. dolnego

źródła

Pompa

ciepła

Roczny COP

Stopień pokrycia mocy (%)

Roczne zużycie energii elektr. przez Pompę ciepła (kWh)

Oszczędność energii

(kWh)

Czas pracy pompy ciepła (h)

Roczny koszt ogrzewania przy cenie en.el. 0,50 zł/kWh

(zł)

Woda

gruntowa

8’C

NIBE

F1145-8kW

 

6,9

100

2305

13592

1367

1153

Woda powierzchniowa

5’C

NIBE

F1145-8kW

 

5,9

100

2677

13220

1623

1334

Grunt 0’C

NIBE

F1145-8kW

 

5,4

100

2926

12971

1794

1463

Tabela. Wyniki obliczeń wykonanych w programie komputerowym do doboru pomp ciepła NIBE VPDIM dla pompy ciepła o mocy 8kW wykorzystującej różne dolne źródło: grunt, wodą gruntową i wodę powierzchniową. * stosunek zapotrzebowania na moc cieplną budynku/moc grzewcza pompy ciepła przy założonych parametrach pracy
Przyglądając się otrzymanym wynikom (patrz tabela), widzimy, że roczne koszty ogrzewania różnią się w zależności od temperatury uzyskanej z dolnego źródła.

 

Im wyższa temperatura na wejściu do pompy ciepła, tym wyższa wydajność pompy ciepła i niższy koszt ogrzewania domu.

 

Koszt instalacji:

- ) gruntowej pompy ciepła z kolektorem gruntowym pionowym wynosi około 50 000 zł brutto

-) koszt instalacji pompy ciepła z kolektorem gruntowym poziomym lub pompy ciepła wykorzystującej wodę gruntową (studnia czerpalna i zrzutowa, woda na głębokości 15 m), czy pompy ciepła z kolektorem zatopionym w jeziorze wynosi około 44 000 zł brutto.

 

  Pomimo faktu, że najniższy koszt instalacji i eksploatacji daje woda gruntowa, najczęściej stosowane są w Polsce kolektory gruntowe pionowe. Decydują o tym warunki praktyczne i formalne wykonania odbiornika ciepła z dolnego źródła. 


Jeżeli grunt, to który kolektor będzie lepszy: pionowy, czy poziomy? Przewaga instalacji z kolektorem pionowym w stosunku do kolektora gruntowego poziomego związana jest głównie z niewielką powierzchnią zajmowaną przez kolektor pionowy, który układa się w pionowych odwiertach, sięgających około 100 m w głąb ziemi oraz znikomym wpływem czynników zewnętrznych na grunt poniżej głębokości 10 m. Wykonanie kolektora gruntowego poziomego jest tańsze, jednak na głębokości 1,2-2 m, na której układa się kolektor gruntowy poziomy, występują dość duże wahania temperatury gruntu i jeżeli pętle kolektora będą zbyt blisko siebie ułożone, a ich długość źle zwymiarowana, w stosunku do właściwości fizycznych gruntu, może nastąpić jego nadmierne wychłodzenie. Efektem tego będzie niedogrzanie budynku lub nawet zatrzymanie pracy pompy ciepła (minimalna dopuszczalna temperatura dolnego źródła dla większości oferowanych pomp ciepła wynosi -5oC). 

Ponadto należy pamiętać, że grunt w którym zakopany jest kolektor gruntowy poziomy w okresie wiosenno-letnim musi ulec regeneracji, w związku z czym nie wolno utrudniać penetracji energii słonecznej i wody deszczowej przez np. zabetonowanie terenu nad kolektorem. Dopełnieniem analizy będzie porównanie dwóch pozostałych parametrów, takich jak czas instalacji i żywotność (dolnego źródła i pompy ciepła). Czas instalacji pompy ciepła i wykonania kolektora gruntowego poziomego lub kolektora zatapialnego wynosi około 5 dni. Czas instalacji pompy ciepła i wykonania kolektora pionowego lub studni czerpalnej i zrzutowej, gdy dolnym źródłem jest woda gruntowa, wynosi około 3 dni. Żywotność pomp ciepła określana jest na poziomie żywotności sprężarki i bez względu na dolne źródło (przy założeniu że do modułu chłodniczego w pompie ciepła dostarczany jest ten sam czynnik niezamarzający) szacuje się na poziomie 25 lat. Najbezpieczniejszy w użytkowaniu będzie kolektor gruntowy (niektórzy producenci systemów dolnych źródeł dają 50-letnią gwarancję), natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy jakość i wydajność wody gruntowej, czy też jakość, głębokość i inne parametry zbiorników wody powierzchniowej nie ulegną z czasem zmianom, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie pompy ciepła. 

 

źródło: www.instalator.pl, "Magazyn Instalatora" 07/2010 Grunt, woda czy powietrze? Optymalny rodzaj pompy ciepła (1). Sondowanie gruntu.

 • brink
 • frapol
 • komfovent_logo_works_properly
 • logo-Alnor
 • logo
 • LOGO LG
 • logo_hewalex
 • mg
 • panasonic-logo3
 • systemair logo
 • wentylacja