Fotolia 35659792 ciekawe artykułyv1

Smaller Default Larger

Właściciele nowo wznoszonych budynków oraz tych poddawanych modernizacji coraz częściej decydują się na nowoczesne i co ważne ekologiczne systemy oparte na pompie ciepła.

Jedną z niezaprzeczalnych zalet powietrznych pomp ciepła w porównaniu z instalacjami gruntowymi czy wodnymi jest brak instalacji dolnego źródła. W pompach powietrznych wszystkie elementy dolnego źródła są już zainstalowane w urządzeniu przez producenta. Nie trzeba wykonywać kosztownych odwiertów, studni czy kolektora płaskiego. Nie ma również konieczności posiadania dużej działki w obiektach, gdzie teren jest już zagospodarowany drzewami, ogrodem itp. Wszystko, co należy wykonać w urządzeniach powietrznych, to montaż jednostki zewnętrznej i hydrauliczne podłączenia w kotłowni. W związku z tym realny koszt montażu jest znacząco niższy i przeważa na plus pomp powietrznych.

Pompa ciepła jest to urządzenie, które pobiera ze środowiska ciepło przy niskiej temperaturze, a następnie oddaje je do systemu grzewczego przy temperaturze np. 55ºC. Określenie pompa wzięło się z tego, że energię cieplną o niskiej temperaturze (znajdującą się w środowisku naturalnym) trzeba „przepompować” na poziom temperatury możliwy do wykorzystania dla celów grzewczych.

 

Parametry, jakie należy porównać przy wyborze rodzaju źródła ciepła, to przede wszystkim:

-koszt inwestycji,  

-koszt wytwarzania ciepła przez urządzenie grzewcze, a także:

Coraz częściej w prasie branżowej pojawiają się artykuły i prezentacje dotyczące pomp ciepła. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, jakie korzyści niesie ich zastosowanie, wciąż jednak czujemy niedosyt informacji dotyczących doboru optymalnego rodzaju pompy ciepła, a właściwie dolnego źródła, potwierdzonego konkretnymi przykładami z obszaru/klimatu naszego kraju.

Niniejsza publikacja ma na celu porównanie pomp ciepła typu solanka/woda, woda/woda, powietrze/woda do innych systemów grzewczych. Parametry, jakie należy porównać przy wyborze rodzaju źródła ciepła, to przede wszystkim:

 • brink
 • frapol
 • komfovent_logo_works_properly
 • logo-Alnor
 • logo
 • LOGO LG
 • logo_hewalex
 • mg
 • panasonic-logo3
 • systemair logo
 • wentylacja