Smaller Default Larger

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/content/ppgallery/ppgallery.php on line 151

Uncategorised

Poniżej znajdą Państwo jedynie wycinek z referencji jakie otrzymaliśmy w ciągu wielu lat działalności firmy Eko Master.

referencje rekuperacja Poznań

certyfikat Eko-Master

 

Firma Eko-Master oferuje Państwu bezpłatną pomoc w wypełnieniu niezbędnej dokumentacji i uzyskaniu dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych w wysokości do 45% spłaty kapitału kredytu bankowego.

 

O programie: Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne.

17 czerwca br. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program ten będzie realizowany do końca 2014 roku. Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z poźn. zm.).

Z dopłaty skorzystać mogą:

 • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie.
 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości. Budynek mieszkalny w rozumieniu Programu, to budynek przeznaczony na cele mieszkaniowe, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale mieszkaniowe co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia. Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.

Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

 • sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego
 • zakupu:
  • kolektora słonecznego spełniającego normę PN EN-12975-2 lub posiadającego certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK”
  • nowego zasobnika wodnego,
  • automatyki
  • aparatury pomiarowej i instalacji
  • montażu zestawu
  • zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, Pozostałe zasady:
 • Dokumenty w języku obcym powinny być udostępnione przez dostawcę kolektora słonecznego przetłumaczone na j. polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.
 • Jeżeli koszt kolektora słonecznego nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane. • Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. • Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, jednakże dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.
 • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.
 • Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację (data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data wpływu wniosku, nie dotyczy to kosztu projektu budowlano-wykonawczego, w przypadku którego data wystawienia faktury może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, ale faktura ta nie może być zapłacona) Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
 • Jeśli część powierzchni budynku, wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń. • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW.

 

Jest to innowacyjny, przyszłościowy i przyjazny środowisku system wentylacji i odzysku ciepła.

Compact P występuje w wersji od prostej z możliwością rozbudowy do w pełni rozbudowanej.

 

Łączy w sobie 5 funkcji :

 1. Wentylację z odzyskiem ciepła – system usuwa z budynku ciepłe, wilgotne, zanieczyszczone powietrze i wprowadza do budynku powietrze świeże i przefiltrowane (oczyszczone)
 2. Ogrzewanie powietrza wentylacyjnego – system podgrzewa świeże powietrze nawiewane do budynku w stosunku do temperatury powietrza zewnętrznego
 3. Chłodzenie powietrza wentylacyjnego – system schładza świeże powietrze nawiewane do budynku o ok. 8’C w stosunku do temperatury powietrza zewnętrznego
 4. Produkcję ciepłej wody użytkowej (c.w.u) – system wykorzystuje energię z powietrza lub gruntu do produkcji c.w.u.
 5. Ogrzewanie domu (c.o.) – system wykorzystuje energię z powietrza lub gruntu do podgrzania wody w systemie c.o., zasilającej grzejniki lub ogrzewanie podłogowe.

Główną zasadą działania systemu jest zużycie jak najmniejszej ilości energii (pobór mocy) i jednoczesne odzyskanie jak największej jej ilości ze źródeł odnawialnych.

 

Compact P posiada jako jeden z trzech kompaktowych systemów wentylacji i odzysku ciepła na świecie rozpoznawalny przez wszystkich Certyfikat Passive House.

 

Compact P gwarantuje:

 • Dobrą inwestycję – wszystkie urządzenia składają się z jednostki podstawowej z możliwością rozbudowy o dodatkowy system ogrzewania – solary, gruntową lub powietrzną pompę ciepła. Gwarantuje to najwyższą jakość, długą żywotność urządzenia oraz krótki czas zwrotu inwestycji.
 • Oszczędność przestrzeni – atutem urządzenia są nie tylko małe wymiary i „zgrabna sylwetka” lecz również nie rzucający się w oczy wygląd (bez nadmiernej ilości trudnych do ukrycia kabli i przedwodów. Dzięki temu Compact P nie wymaga specjalnego pomieszczenia i zostaje uruchomione za pomocą jednej instalacji.
 • Zdrowy klimat w domu – każda forma aktywności człowieka w domu (pranie, kąpiel, zmywanie) jest źródłem powstawania wilgoci. Compact P eliminuje nie tylko szkodliwą wilgoć, ale również usuwa pył, zanieczyszczenia oraz brzydkie zapachy. Dzięki prawidłowej wentylacji urządzenie zapewnia zdrowy, optymalny klimat wewnętrzny, chroniąc mieszkańców przed alergiami, pleśnią i syndromem chorego budynku.
 • Dobór urządzenia do indywidualnych potrzeb mieszkańców – modułowa struktura Compact P umożliwia dobór urządzenia do praktycznie każdego domu uwzględniając jego wielkość i potrzeby mieszkańców.
 • Komfort użytkowania - Compact P zawiera trzy programy tygodniowe, dzięki którym można ustawić: wymianę powietrza, wymaganą temperaturę ( z uwzględnieniem jej spadku w nocy), czasy aktywacji, alarmy itp. Wymiana powietrza może być realizowana na dwa różne sposoby: 
  1. program Komfort - zapewnia zrównoważoną wentylację budynku,
  2. program Energia - zapewnia optymalizację energii poprzez regulację strumienia napływającego powietrza w stosunku do zmian temperatury 

Ponadto, dzięki wbudowanemu czujnikowi wilgotności, można dostosować krotność wymiany powietrza do poziomu wilgotności w budynku, z możliwością monitoringu aktualnych wartości poprzez sterownik.

KREDYTY ZE ŚRODKÓW BOŚ Z DOTACJĄ PRZEZNACZONĄ NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU NA REALIZACJĘ MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH, POMP CIEPŁA I URZĄDZEŃ DO REKUPERACJI.

Firma Eko-Master oferuje Państwu bezpłatną pomoc w wypełnieniu niezbędnej dokumentacji i uzyskaniu dopłaty na zakup i montaż pomp ciepła i urządzeń do rekuperacji w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych.

Zasady udzielania kredytów:

 • Przedmiotem kredytowania jest budowa:
  • systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,
  • systemów wentylacji z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji

Dopłaty do kredytów będą udzielane zarówno na zakup jak i montaż systemów grzewczych oraz wentylacyjnych. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie następujących kosztów:

 • zakup fabrycznie nowych materiałów i urządzeń związanych z modernizacją źródła emisji, w tym pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją.
 • roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją źródła emisji oraz z wykonywaniem pompy ciepła wraz z oprzyrządowaniem, w tym montaż urządzeń wraz z osprzętem
 • wykonanie dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła
 • zakup fabrycznie nowych materiałów i urządzeń związanych z odzyskiem ciepła, w tym: rekuperatorów (central wentylacyjnych)
 • roboty budowlano-montażowe związane z instalacją wywiewno-nawiewną wraz z automatyką
 • rozruch mechaniczny i technologiczny Kredytobiorcy

Z kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności godpodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Warunki udzielenia kredytu:

 • inwestycja musi być zrealizowana na terenie województwa wielkopolskiego
 • wielkość dotacji wynosi 40% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 8 tys. zł. na jedno przedsięwzięcie
 • oprocentowanie WIBOR 3M+2,5 p.p.
 • okres kredytowania do 8 lat
 • maksymalny okres realizacji inwestycji do 12 m-cy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy
 • kwota kredytu:
  • do wysokości 100% kosztu przedsięwzięcia brutto dla kredytobiorców niebędących płatnikami podatku VAT
  • do 100% kosztów przedsięwzięcia netto dla kredytobiorców będących płatnikami podatku VAT
  • suma opłat i prowizji – do 2% wartości udzielonego kredytu Umowa obowiązuje do dnia 31.11.2013r.

 

 

 

wentylacja

Wielu naukowców uważa, że powietrze w pomieszczeniach ma większy wpływ na nasze zdrowie niż zanieczyszczenia w mieście.W pomieszczeniach spędzamy średnio 80-90% czasu, w tym we własnym domu ok. 60%. Stąd widać jak ważny jest klimat, który sami sobie stwarzamy. Już na etapie budowy domu warto zastanowić się nad tym czym będziemy oddychać i ile to nas będzie kosztować. Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie, takich jak: szczelna stolarka okienna, bardzo dobre ocieplenie oraz izolacja od podłoża ma sens tylko pod warunkiem, że zostaje zainstalowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.

więcej

 

 

 

304x207-crop-90-images wentylacja fotolia 7430072 s 

rekuperacja

Rekuperacja polega na odzysku ciepła z usuwanego wilgotnego powietrza takich pomieszczeń jak: kuchnia czy łazienka. Powietrze przechodząc przez wymiennik oddaje swoje ciepło do wchodzącego z zewnątrz czystego powietrza – oba strumienie nie mieszają się.Właściwe funkcjonowanie wentylacji mechanicznej opiera się na odpowiednim rozmieszczeniu nawiewów i wywiewów w budynku odpowiednio połączonych systemem kanałów. W myśl zasad projektowych, nawiewy którymi jest dostarczane świeże powietrze, powinny znajdować się w pomieszczeniach najmniej zanieczyszczonych (pokój, sypialnia), a wywiew – w miejscach, gdzie występuje najwięcej zanieczyszczonego i wilgotnego powietrza (kuchnia, łazienka).

więcej

 

 

 

304x207-crop-90-images dsc 8589 

gruntowy wymiennik ciepła

Aby w domu bez rozwiązań energooszczędnych uzyskać przybliżony efekt jaki daje rekuperacja z GWC należałoby zamontować klimatyzację. Dzięki temu powietrze zostanie schłodzone, ale nie będzie wentylowane, czyli będzie gorszej jakości niż w przypadku wentylacji mechnicznej z GWC. Zużycie energii przeciętnego klimatyzatora waha się od 2,5 kW (urządzenie pokojowe) do 20 kW – czyli 20000 W (przy obsłudze całego budynku ok. 200 m2). Koszt pracy dobrej jakości rekuperatora obsługującego Gruntowny Wymiennik Ciepła to kilkadziesiąt watów, czyli opłaty za zdrowe, świeże i chłodne latem a podgrzane zimą powietrze są ponad sto razy niższe.

więcej

 

 

 

 • brink
 • frapol
 • komfovent_logo_works_properly
 • logo-Alnor
 • logo
 • LOGO LG
 • logo_hewalex
 • mg
 • panasonic-logo3
 • systemair logo
 • wentylacja